KelGov JPS

Jabatan Pengairan dan Saliran

Muat Turun

Aplikasi KelGov JPS bertujuan memberi pendedahan yang lebih meluas mengenai Ibu Pejabat Jabatan Pengairan & Saliran (JPS) Negeri Kelantan dan JPS Jajahan Kelantan kepada orang awam. Turut diberi perhatian dengan penyediaan borang maklumbalas untuk membuka ruang kepada orang awam memberi maklumbalas.

Antara yang menarik di dalam KelGov JPS:

1. Informasi Aplikasi KelGov JPS

2. Fungsi JPS Negeri Kelantan

3. Maklumat Cawangan-Cawangan JPS Negeri Kelantan

4. Maklumat Ibu Pejabat JPS Kelantan

5. Borang Maklumbalas

6. Pautan Maklumat Taburan Hujan & Catatan Aras Air

7. Video

8. Soal Selidik

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • Zue

    12 Aug 2016 03:02:43 AM

Aplikasi Serupa