My EBelia

Kementerian Belia Dan Sukan

Muat Turun

My EBelia merupakan platform yang mengumpulkan profil-profil belia seluruh Malaysia yang berumur antara 15 hingga 40 tahun. Manafaat belia yang mendaftar ke dalam sistem ini adalah menjadi kumpulan terawal mengetahui makluman berkaitan peluang-peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang Vokasional di Institutusi bawah KBS. Selain itu, belia juga akan mendapat jemputan atau hebahan berkaitan program-program yang dilaksanakan oleh KBS dan IYRES seperti Program Intelektual contohnya Persidangan Meja Bulat Belia, Hari Belia Negara, fitMalaysia, Hari Sukan Negara dan lain-lain.

IYRES sebagai institusi yang menjalankan penyelidikan berkaitan pembangunan belia menggunakan data belia ini sebagai responden kepada kajian-kajian online. Secara tidak langsung membantu IYRES dalam memberikan input yang cepat kepada kajian yang dilaksanakan. Selain itu juga, belia-belia ini juga diberi peluang untuk menjadi IYRES Community Enumerator (ICE) bagi membantu IYRES dalam menjalankan kajian di lapangan. Secara tidak langsung dapat memberi pendedahan kepada belia bagaiman kajian dijalankan.

Untuk keterangan lanjut, sila layari lawan web di www.iyres.gov.my

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa