EPSM CLICKS PENYELARAS

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah

Muat Turun

Penghasilan inovasi Aplikasi Mudah Alih Sistem Pembangunan Sumber yang dibangunkan kesinambungan daripada ePSM Clicks( user) bagi tujuan memberi kemudahan kepada PENYELARAS di jabatan/agensi negeri dalam aspek pemantauan pengemaskinian rekod kehadiran di mana peranan PENYELARAS adalah mengesahkan rekod kehadiran kursus yang telah direkodkan oleh anggota melalui ePSM clicks dengan MUDAH, CEPAT DAN BERKESAN

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • ePSM

    21 Feb 2016 02:16:44 AM

    Penyelaras latihan dapat mengesahkan kehadiran kursus pegawai hanya dengan satu klik!

Aplikasi Serupa