eBiosekuriti

JABATAN PERIKANAN MALAYSIA

Muat Turun

eBiosekuriti merupakan sistem yang berfungsi untuk mengurus dan memantau proses kawalan rasmi, analisis rasmi, dan jaminan rasmi secara atas talian untuk Bahagian Biosekuriti Perikanan. Aplikasi mudah alih ini bertujuan untuk memudahkan kumpulan sasar mendapatkan maklumat berkaitan Biosekuriti Perikanan dan pertanyaan status permohonan berkaitan secara dalam talian.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa