MyHRMIS Profil

Jabatan Perkhidmatan Awam


Keterangan

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi MyHRMIS Profil merupakan satu lagi inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk membolehkan penjawat awam membuat semakan terhadap maklumat peribadi seperti yang telah dikunci masuk ke dalam Aplikasi HRMIS. Pengguna yang telah mendaftar dengan MyHRMIS Cuti tidak perlu mendaftar semula untuk aplikasi ini.

Fungsi dalam Aplikasi MyHRMIS Profil:

1.    Maklumat Peribadi : Memaparkan maklumat peribadi dan alamat tetap pegawai.

2.    Maklumat Pendidikan : Memaparkan maklumat pendidikan pegawai.

3.    Maklumat Keluarga : Memaparkan maklumat keluarga pegawai. Elemen yang dipaparkan hanyalah item yang digunakan oleh eGL.

4.    Maklumat Anugerah : Memaparkan maklumat anugerah yang diterima oleh pegawai sepanjang perkhidmatan.

5.    Maklumat Sejarah Perkhidmatan : Memaparkan sejarah perkhidmatan pegawai.

6.    Maklumat Profil Perkhidmatan : Memaparkan profil perkhidmatan pegawai.

7.    Maklumat Kursus : Memaparkan maklumat kursus yang dihadiri oleh pegawai pada 10 tahun yang terkini.

Ciri-ciri yang terdapat dalam Aplikasi MyHRMIS Profil

1.    Kemudahan ingat kata laluan.

2.    Kemudahan link kepada MyHRMIS Cuti.

3.    Kemudahan link kepada MyHRMIS eGL.

Penambahbaikan:

Versi 2.0.0 – Versi pertama

Versi 2.0.1 – Penambahan maklumat kursus yang dihadiri oleh pegawai dalam tempoh 10 tahun terkini.

 

Description in English version

The MyHRMIS Profil application is another new innovation developed by the PSD to enable civil servants to review personal information as it has been locked into the HRMIS Application. Users who have registered with MyHRMIS Cuti do not need to re-register for this application.

 

Functions in the MyHRMIS Profil Application:

1. Personal Information: Displays the personal information and permanent address of the officer.

2. Educational Information: Displays officer education information.

User Rating

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa