TERMA DAN SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN


1. MATLAMAT PERTANDINGAN 2. MASA PERTANDINGAN
3. LOKASI PERTANDINGAN
4. TERMA DAN SYARAT

A) PASUKAN BERTANDING

B) PENDAFTARAN PENYERTAAN
C) AKTIVITI PERTANDINGAN D) PENILAIAN
E) HADIAH/CENDERAHATI PERTANDINGAN F) PERUBAHAN G) LIABILITI H) KEHILANGAN KELAYAKAN I) PERTANYAAN